BEGIN > Ondersteuningsinformatie voor auto-elektronica > Audiobestand compatibiliteit> KW-M25BT

KW-M25BT | Audiobestand compatibiliteit

Specificatie van audiobestanden

Over AAC, MP3, WMA, WAV en FLAC

Voor afspeelbare AAC/MP3/WMA/WAV/FLAC-bestanden (hierna audiobestanden genoemd) en de mediaformaten gelden de volgende beperkingen. Audiobestanden die niet voldoen aan de specificaties worden mogelijk niet correct afgespeeld of de namen van bestanden en mappen kunnen foutief worden weergegeven.

Afspeelbaar audiobestand

MP3 Extensie .mp3
Formaat MPEG 1/2 Audio Layer 3-bestand
Transmissiesnelheid 16-320 kbps / Variabele bitsnelheid
Samplingfrequentie 16 - 48 kHz
ID3-tag (v. 1) V. 1.0/ 1.1 (Titel/Artiest/Album)
ID3-tag (v. 2) Ver2.2/ 2.3/ 2.4 (Titel/ Artiest/ Album)
WMA Extensie .wma
Formaat Bestanden voldoen aan Windows Media Audio
WMA7, WMA8, WMA9
Transmissiesnelheid 8 - 192 kbps
Samplingfrequentie 8 - 48 kHz
DRM-bestand
Professioneel
Zonder kwaliteitsverlies
WMA-tag (beschrijving inhoud) (Titel/Artiest/Album)
AAC-LC Extensie .m4a, .aac
Formaat AAC LC (2ch) HE-AAC (V1,V2)
Transmissiesnelheid 8 – 320 kbps / Variabele bitsnelheid
Samplingfrequentie 8 - 48 kHz
DRM-bestand
Kanaal Stereo/Mono
iTunes m4a-metagegevens (nummerinfo) (Titel/Artiest/Album)
WAV Extensie .wav
Formaat RIFF waveform audioformaat (uitsluitend voor LinearPCM)
Samplingfrequentie 16 - 192 kHz
Aantal bits 16/24-bits
Kanaal Stereo/Mono
FLAC Extensie .flac
Formaat Free Lossless Audio Codec (FLAC)
Samplingfrequentie 16 - 192 kHz
Aantal bits 16/24-bits
Kanaal Stereo/Mono

Geef deze extensies alleen aan audiobestanden. Als u deze extensie gebruikt voor een niet-audiobestand, zal dit toestel het bestand zeer luid afspelen, met beschadiging van de luidsprekers tot gevolg.

Bestanden met kopieerbeveiliging kunnen niet worden afgespeeld.

Het kan zijn dat audiobestanden niet kunnen worden afgespeeld afhankelijk van de instelling van de coderingssoftware, het type USB-toestel en/of de opnamevoorwaarden.

Het toestel is mogelijk niet compatibel met de upgrade van de compressieformaatstandaard en bijkomende technische gegevens.

Soms wordt de afspeeltijd niet correct weergegeven naargelang de omstandigheden van de opname van het audiobestand.

Het geluid van WAVE-bestanden kan worden onderbroken, afhankelijk van de prestaties van het opnamemedium.

Bestandssysteem voor afspeelbare opslagmedia

USB-toestel Bestandssysteem (Windows) *1 FAT16
FAT32
NTFS
Bestandssysteem (Macintosh)
Bestandssysteem (UNIX)

*1 Multi-partitie : niet compatibel (sommige USB-toestellen hebben mogelijk meerdere partities die niet zichtbaar zijn onder Windows besturingssystemen.)

Beperkingen voor de bestands- en mapstructuur

USB-toestel Maximumaantal maplagen 8
Maximumaantal mappen (per toestel) 320
Maximumaantal bestanden (per toestel) 9999

Mogelijk vergt het enige tijd om te starten, afhankelijk van de opnamecondities zoals bestandshiërarchie en mappenstructuur.

Dit is inclusief de hoofdmap (de map van het hoogste niveau). Het aantal mappen weergegeven op uw pc is één minder.

Maximumaantal tekens op het display

Bestands-/mapnaam 24 tekens
MP3 ID3-tag 30 tekens

Het aantal tekens is gebaseerd op de byte-eenheid.

De bestands-/mapnaam is het aantal tekens inclusief de extensie.

Dit apparaat kan de volgende versies van het MP3 ID3 Tag weergeven: versie 1.0/ 1.1/ 2.2/ 2.3/ 2.4.

De AAC ID3-tag kan niet worden weergegeven.

Specificatie van videobestanden

Afspeelbare videobestanden

MPEG-1 Extensie .mpg, .mpeg
Formaat MPEG-1
Afbeeldingsgrootte 720 × 480, 720 × 576
Video bitrate Max. 25 mbps
Audioformaat MPEG Audio Layer 2
Audio-samplingfrequenties 32/ 44,1/ 48 kHz
Audio-bitrate 32–384 kbps / VBR
MPEG-2 Extensie .mpg, .mpeg
Formaat MPEG-2
Profiel & Level MP@ML (Main Profile at Main Level)
Afbeeldingsgrootte 720 × 480, 720 × 576
Video bitrate Max. 25 mbps
Audioformaat MPEG Audio Layer 2
Audio-samplingfrequenties 32/ 44,1/ 48 kHz
Audio-bitrate 32–384 kbps / VBR
MPEG-4 Extensie .mp4, .avi
Formaat MPEG-4
Afbeeldingsgrootte 1920 × 1080 (30 fps)
Video bitrate Max. 25 mbps
Audioformaat MP3, AAC
Audio-samplingfrequenties 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz
Audio-bitrate 8–320 kbps / VBR
H.264 Extensie .mp4, .mkv, .avi, .flv, .f4v
Formaat H.264/ MPEG-4 AVC
Afbeeldingsgrootte 1920 × 1080 (30 fps)
Video bitrate Max. 25 mbps
Audioformaat MP3, AAC
Audio-samplingfrequenties 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz
Audio-bitrate 8–320 kbps / VBR
WMV Extensie .wmv
Formaat WMV 9 / VC-1
Afbeeldingsgrootte 1920 × 1080 (30 fps)
Video bitrate Max. 25 mbps
Audioformaat WMA
Audio-samplingfrequenties 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz
Audio-bitrate 8–320 kbps / VBR
MKV Extensie .mkv
Formaat H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG-4, WMV
Audioformaat MP3, AAC, WMA, FLAC, Vorbis

Over het USB-toestel

Opmerkingen over het gebruik van het USB-toestel

Dit toestel kan audiobestanden afspelen die zijn opgeslagen in het flash-geheugen en de digitale audiospeler die beschikken over een USB-poort (deze toestellen worden in dit document USB-toestellen genoemd).
Voor het type en het gebruik van de beschikbare USB-toestellen gelden de volgende beperkingen:

Bruikbare USB-toestellen

USB-standaard USB 1.1 / USB 2.0
USB-klasse Massaopslagklasse (MSC-toestel)
Stroomvoorziening Max. 1.0 A

Categorie voor USB-massaopslag:
USB-toestellen die de PC kan herkennen als een externe opslag zonder gebruik van een speciaal stuurprogramma of toepassingssoftware.

Neem contact op met de verkoopverantwoordelijke om te vragen of uw USB-toestel voldoet aan de specificaties van de USB Mass Storage Class.

Als u een niet-ondersteund USB-toestel gebruikt, kan het zijn dat het audio-/videobestand abnormaal wordt afgespeeld of weergegeven.
Zelfs als u een USB-toestel conform de bovenstaande specificaties gebruikt, kan het zijn dat audiobestanden niet normaal worden afgespeeld, afhankelijk van het type of de staat van het USB-toestel.

Sommige functies zijn beperkt bij sommige USB-toestellen.

Normale bediening en stroomvoorziening zijn niet gegarandeerd voor elk USB-toestel.

Over de aansluiting van het USB-toestel

Normale weergave is niet gegarandeerd wanneer u een andere kabel dan de USB-compatibele kabel gebruikt. Aansluiting van een kabel met een totale lengte van meer dan 5 m kan abnormale weergave tot gevolg hebben.

U kunt een USB-toestel niet via een USB-hub aansluiten.

Installeer het USB-toestel op een plaats waar het geen hindernis vormt voor het correct besturen van uw voertuig.

Laat het USB-toestel niet voor lange tijd in uw voertuig achter. Het kan worden vervormd of beschadigd door direct zonlicht, hoge temperaturen, enz.

Maak reservekopieën van de audio-/videobestanden die u met dit toestel gebruikt. Afhankelijk van de bedieningscondities van het USB-toestel zouden bestanden gewist kunnen worden.
Kenwood vergoedt geen schade als gevolg van het verloren gaan van opgeslagen gegevens.