BEGIN > Ondersteuningsinformatie voor auto-elektronica > Audiobestand compatibiliteit> KW-V330BT

KW-V330BT | Audiobestand compatibiliteit

Specificatie van audiobestanden

Over AAC, MP3, WMA, WAV en FLAC

Voor afspeelbare AAC/MP3/WMA/WAV/FLAC-bestanden (hierna audiobestanden genoemd) en de mediaformaten gelden de volgende beperkingen. Audiobestanden die niet voldoen aan de specificaties worden mogelijk niet correct afgespeeld of de namen van bestanden en mappen kunnen foutief worden weergegeven.

Afspeelbaar audiobestand

MP3 Extensie .mp3
Formaat MPEG 1/2 Audio Layer 3-bestand
Transmissiesnelheid 8 – 320 kbps / Variabele bitsnelheid
Samplingfrequentie MPEG1 32/ 44,1/ 48 kHz
MPEG2 16/ 22,05/ 24 kHz
Gemeenschappelijke STEREO
ID3-tag (v. 1) V. 1.0/ 1.1 (Titel/Artiest/Album)
ID3-tag (v. 2) Ver2.2/ 2.3/ 2.4 (Titel/ Artiest/ Album)
WMA Extensie .wma
Formaat Bestanden voldoen aan Windows Media Audio
(met uitzondering van bestanden voor Windows Media Player 9 of na toepassing van de nieuwe functies)
Transmissiesnelheid Diskmedia 5-320 kbps / variabele bitsnelheid
USB-toestel 32-192 kbps / Variabele bitsnelheid
Samplingfrequentie 8/ 11,025/ 16/ 22,05/ 32/ 44,1/ 48 kHz
DRM-bestand
Professioneel
Zonder kwaliteitsverlies
Spraak
WMA-tag (beschrijving inhoud) (Titel/Artiest)
WMA-tag (uitgebreide beschrijving inhoud) (WM/Albumtitel)
AAC-LC Extensie Diskmedia .m4a
USB-toestel .m4a, .aac
Formaat ".m4a"-bestand gecodeerd in het formaat AAC-LC.
Transmissiesnelheid 16-320 kbps
Samplingfrequentie 32/ 44,1/ 48 kHz
DRM-bestand
2-kanaals
Meerkanaals
ID3-tag (v. 2)
iTunes m4a-metagegevens (nummerinfo) (Titel/Artiest/Album)
WAV Extensie .wav
Formaat RIFF waveform audioformaat (uitsluitend voor LinearPCM)
Samplingfrequentie 44,1 kHz
Aantal bits 16-bits
Kanaal Stereo/Mono
FLAC
(USB-toestel)
Extensie .flac, .fla
Formaat Free Lossless Audio Codec (FLAC)
Samplingfrequentie 8/ 11,025/ 12/ 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz
Kanaal Stereo/Mono
Aantal bits 16/24-bits

Geef deze extensies alleen aan audiobestanden. Als u deze extensie gebruikt voor een niet-audiobestand, zal dit toestel het bestand zeer luid afspelen, met beschadiging van de luidsprekers tot gevolg.

Bestanden met kopieerbeveiliging kunnen niet worden afgespeeld.

Het kan zijn dat audiobestanden niet kunnen worden afgespeeld afhankelijk van de instelling van de coderingssoftware, het type USB-toestel en/of de opnamevoorwaarden.

Het toestel is mogelijk niet compatibel met de upgrade van de compressieformaatstandaard en bijkomende technische gegevens.

Soms wordt de afspeeltijd niet correct weergegeven naargelang de omstandigheden van de opname van het audiobestand.

Het geluid van WAVE-bestanden kan worden onderbroken, afhankelijk van de prestaties van het opnamemedium.

Bestandssysteem voor afspeelbare opslagmedia

Diskmedia
(DVD±R/RW
CD-R/RW)
Bestandssysteem (Windows) ISO 9660 Level 1/2
ISO 9660 Level 3
Romeo
Joliet
Lange bestandsnaam
Bestandssysteem (Macintosh)
Bestandssysteem (UNIX)
Multisessie *1
USB-toestel Bestandssysteem (Windows) *2 FAT16
FAT32
Bestandssysteem (Macintosh)
Bestandssysteem (UNIX)

CD-RW-disks die snel zijn geformatteerd door de schrijfsoftware kunnen niet worden gebruikt.

Wanneer u CD-R/RW-geluidsdragers in één keer tot de maximale capaciteit opneemt, wordt de schrijfsoftware ingesteld op "Disc at once".

Joliet wordt aanbevolen als bestandssysteem voor CD-R/RW-geluidsdragers. Bij andere bestandssystemen wordt het beeld mogelijk niet correct weergegeven, afhankelijk van de bedieningscondities.

*1 Bij gemengde disks met CD-DA-audiobestanden wordt alleen het weergavesysteem afgespeeld dat is opgenomen in de eerste lay-out.

*2 Multi-partitie : niet compatibel (sommige USB-toestellen hebben mogelijk meerdere partities die niet zichtbaar zijn onder Windows besturingssystemen.)

Als de CD-R/RW die is opgenomen in de CD-ROM MODE 2 (XA) indeling niet kan worden afgespeeld, herhaalt u de opname met behulp van de CD-ROM MODE 1-schrijfindeling.

Beperkingen voor de bestands- en mapstructuur

Diskmedia
(DVD±R/RW
CD-R/RW)
Maximumaantal mappen 250
Maximumaantal bestanden per map 999
Maximumaantal bestanden (per toestel) 5000
USB-toestel Maximumaantal maplagen 8
Maximumaantal mappen (per toestel) Audio folder 999
Video/Film folder 250
Maximumaantal bestanden (per map) 999
Maximumaantal bestanden (per toestel) 5000

Mogelijk vergt het enige tijd om te starten, afhankelijk van de opnamecondities zoals bestandshiërarchie en mappenstructuur.

Dit is inclusief de hoofdmap (de map van het hoogste niveau). Het aantal mappen weergegeven op uw pc is één minder.

Maximumaantal tekens op het display

Bestands-/mapnaam 50 tekens
MP3 ID3-tag Versie 1.x 30 tekens
Versie 2.x 128 tekens
WMA-inhoudskenmerk 128 tekens
AAC-liedjesinformatie 128 tekens
iPod-overzichtstekst 256 tekens
Android-overzichtstekst 36 tekens

Het aantal tekens is gebaseerd op de byte-eenheid.

De bestands-/mapnaam is het aantal tekens inclusief de extensie.

Dit apparaat kan de volgende versies van het MP3 ID3 Tag weergeven: versie 1.0/ 1.1/ 2.2/ 2.3/ 2.4.

De AAC ID3-tag kan niet worden weergegeven.

Specificatie van videobestanden

Afspeelbare videobestanden

MPEG-1 Extensie .mpg, .mpeg, .mod
Formaat MPEG-1
Afbeeldingsgrootte 320 × 240 – 720 × 480,
320 × 288 – 720 × 576
Video bitrate Max. 4,0 mbps
Audioformaat MPEG1 audiolaag 2, AC-3
Audio-samplingfrequenties 32/ 44,1/ 48 kHz
Audio-bitrate 32 – 320 kbps (uitsluitend constante bitrates)
MPEG-2 Extensie .mpg, .mpeg, .mod
Formaat MPEG-2
Profiel & Level MP@ML, MP@LL, SP@ML
Afbeeldingsgrootte 320 × 240 – 720 × 480,
320 × 288 – 720 × 576
Video bitrate Max. 4,0 mbps
Audioformaat MPEG1 audiolaag 2, AC-3
Audio-samplingfrequenties 32/ 44,1/ 48 kHz
Audio-bitrate 32 – 320 kbps (uitsluitend constante bitrates)
DivX *3 Extensie .divx/ .div/ .avi/ .xvid
Formaat DivX (3.11/ 4/ 5/ 6)
Afbeeldingsgrootte 32 × 32 – 720 × 480,
32 × 32 – 720 × 576
Video bitrate Max. 4,0 mbps
Audioformaat AC-3, MPEG1 laag 3, MPEG2 laag 3
Audio-samplingfrequenties 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz
Audio-bitrate 32-320 kbps / variabele bitsnelheid (uitsluitend MP3)
DRM-bestand

*3 Enkel voor modellen die DivX-weergave ondersteunen. Raadpleeg de handleiding voor details.

Specificatie van afbeeldingsbestanden

Aanvaardbare media

Media Diskmedia USB-toestel
Afbeeldingsbestand

Afspeelbare afbeeldingsbestanden

Extensie .jpg, .jpeg
Formaat JPEG
Baseline-formaat 32 × 32 - 8192 (W) × 7680 (H) pixels
Progressief formaat

Vergroot en verkleint afbeeldingen tot het bovenstaande formaat om op het scherm te passen.

De afbeeldingsbestanden met bijgevoegde informatie (zoals Exif) worden mogelijk niet weergegeven of kunnen niet worden bewerkt (bijv. rotatieweergave).

Over het USB-toestel

Opmerkingen over het gebruik van het USB-toestel

Dit toestel kan audiobestanden afspelen die zijn opgeslagen in het flash-geheugen en de digitale audiospeler die beschikken over een USB-poort (deze toestellen worden in dit document USB-toestellen genoemd).
Voor het type en het gebruik van de beschikbare USB-toestellen gelden de volgende beperkingen:

Bruikbare USB-toestellen

USB-standaard USB 1.1 / USB 2.0
USB-klasse Massaopslagklasse (MSC-toestel)
USB-subklasse SCSI
Protocol Alleen massa
Stroomvoorziening Max. 1.5 A

Categorie voor USB-massaopslag:
USB-toestellen die de PC kan herkennen als een externe opslag zonder gebruik van een speciaal stuurprogramma of toepassingssoftware.

Neem contact op met de verkoopverantwoordelijke om te vragen of uw USB-toestel voldoet aan de specificaties van de USB Mass Storage Class.

Als u een niet-ondersteund USB-toestel gebruikt, kan het zijn dat het audiobestand abnormaal wordt afgespeeld of weergegeven.
Zelfs als u een USB-toestel conform de bovenstaande specificaties gebruikt, kan het zijn dat audiobestanden niet normaal worden afgespeeld, afhankelijk van het type of de voorwaarden van het USB-toestel.

Sommige functies zijn beperkt bij sommige USB-toestellen.

Normale bediening en stroomvoorziening zijn niet gegarandeerd voor elk USB-toestel.

Over de aansluiting van het USB-toestel

Normale weergave is niet gegarandeerd wanneer u een andere kabel dan de USB-compatibele kabel gebruikt. Aansluiting van een kabel met een totale lengte van meer dan 5 m kan abnormale weergave tot gevolg hebben.

U kunt een USB-toestel niet via een USB-hub aansluiten.

Installeer het USB-toestel op een plaats waar het geen hindernis vormt voor het correct besturen van uw voertuig.

Laat het USB-toestel niet voor lange tijd in uw voertuig achter. Het kan worden vervormd of beschadigd door direct zonlicht, hoge temperaturen, enz.

Maak reservekopieën van de audiobestanden die u met dit toestel gebruikt. Afhankelijk van de bedieningscondities van het USB-toestel zouden bestanden gewist kunnen worden.
Kenwood vergoedt geen schade als gevolg van het verloren gaan van opgeslagen gegevens.