BEGIN > Ondersteuningsinformatie voor auto-elektronica > Bluetooth mobiele telefoon compatibiliteit

Bluetooth mobiele telefoon compatibiliteit

Selecteer het model van uw JVC-ontvanger en uw mobiele telefoon. De compatibiliteitsinformatie wordt weergegeven.

1. JVC-ontvanger selecteren

Selecteer een initiaal van een modelnaam:
Selecteer een modelnaam:
Selecteer een Bluetooth-eenheid:

2. Mobiele telefoon selecteren

Selecteer een merk:
Selecteer een mobiele telefoon:

* Werk de firmware van het JVC-toestel bij tot de meest recente versie. (7 maart 2013)
Zie Updatehandleiding

* Werk de firmware van het JVC-toestel bij tot de meest recente versie. (7 maart 2013)
Zie Updatehandleiding

* Werk de firmware van het JVC-toestel bij tot de meest recente versie. (7 maart 2013)
Zie Updatehandleiding

* Werk de firmware van het JVC-toestel bij tot de meest recente versie. (7 maart 2013)
Zie Updatehandleiding

* Werk de firmware van het JVC-toestel bij tot de meest recente versie. (31 mei 2013)
Zie Updatehandleiding

* Werk de firmware van het JVC-toestel bij tot de meest recente versie. (31 mei 2013)
Zie Updatehandleiding


Lijst met ondersteunde mobiele telefoons

Checked = Bruikbaar.
— = functie niet beschikbaar.


Opmerking

*1 Bruikbaar, maar niet stabiel.

*2 Koppelen is alleen mogelijk PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) code "0000".

*3Er kunnen gevallen zijn waarbij de mobiele telefoon opnieuw start tijdens het voeren van een gesprek.

*Telefoonboek in SIM kan niet worden opgehaald.

*5Andere gegevens dan het telefoonboek (gekozen gesprekken, ontvangen gesprekken, gemiste gesprekken) kunnen niet correct worden opgehaald.

*6Telefoonnummer van de beller kan niet worden opgehaald tijdens de ontvangst van een gesprek.

*7Bij ontvangst van een gesprek kan soms correcte telefoonnaam/nummer niet worden weergegeven.


Belangrijke informatie voor Bluetooth gebruik

De volgende zaken zijn belangrijk om te weten om problemen tijden het gebruik van Bluetooth functies te voorkomen. Lees dit goed.


Algemeen

Omdat Bluetooth een vorm van draadloze communicatie is, kunnen er situaties zijn waarin normale communicatie niet mogelijk is vanwege de signaalkwaliteit.

De compatibiliteit die hierboven is aangegeven geldt voor het in de test gebruikte toestel. Dit garandeert niet dat alle toestellen van hetzelfde telefoonmodel hetzelfde resultaat geven.

Voor bepaalde functies is een handeling op de telefoon nodig. Raadpleeg het instructieboekje van de telefoon voor de bijzonderheden.

Modelnamen of modelnummers zijn merknamen of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke rechthebbenden.

Verbinding met een pc is niet ondersteund.

Het aantal beschikbare tekens voor elk informatiedisplay hangt af van het display van de JVC head unit. Alle tekens worden niet in alle gevallen weergegeven..

Afhankelijk van de instelling of status van de verbonden telefoon, kunnen sommige functies niet correct werken. Met bepaalde telefoons kan bijvoorbeeld alleen via de JVC head unit worden gebeld als het display van de telefoon het stand-by scherm weergeeft .

Alle Bluetooth functies zijn afhankelijk van de met de JVC head unit verbonden telefoon.


Koppelen

De JVC head unit kan niet worden gevonden vanwege de signaalsterkte of de telefooninstelling.

Als het display niet "Connect", "Pairing OK" enz. aangeeft na het koppelen, is het koppelen mislukt. Probeer in dit geval opnieuw te koppelen, na het wissen van de koppeling op zowel de JVC unit als op het te verbinden toestel.

Op bepaalde telefoons is de PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) code vast. (bijv. "0000")

De methode van koppelen en verbinden is afhankelijk van de telefoon. Controleer vooraf de werking van uw telefoon.


Verbinden

Er zijn gevallen mogelijk dat de automatische verbinding niet tot stand komt, ook als "Auto Connect" (Automatisch verbinden) is ingesteld op "ON". Controleer in dit geval de instellingen van uw telefoon of zet de JVC unit en de telefoon uit en weer aan en probeer het daarna opnieuw.

De verbindingsstatus die wordt weergegeven op de JVC head unit is niet noodzakelijkerwijs dezelfde als die op de verbonden telefoon.


Bellen, ontvangen (HFP)

Ruis of een luide echo zijn mogelijk tijdens een telefoongesprek.

Op sommige telefoons werkt gespreksdoorschakeling over HFP (tussen de head unit en de telefoon) niet correct of kan ruis optreden bij het doorschakelen.

De JVC head unit en de telefoon werken niet altijd goed samen (bijv. de telefoon onderbreekt de lijn niet terwijl de JVC head unit de weergave van de belinformatie heeft beëindigd, enz.).

Op sommige telefoons worden het telefoonnummer en de naam van de beller niet goed weergegeven bij het ontvangen van een gesprek, tijdens het gesprek, of bij het praten tegen een beller in de wacht. (bijv. de telefoon geeft het plus-teken (+) niet weer)

Wachtgesprek is niet ondersteund.

Sommige telefoons kunnen een inkomend gesprek niet weigeren omdat de telefoon de functie niet ondersteunt.


Beltoon in telefoon

Zelfs als "Beltoon" is ingesteld op "In telefoon", is het mogelijk dat u de beltoon die u hoort als er een gesprek binnenkomt niet dezelfde is als de in de telefoon ingestelde beltoon.


Spraakbesturing

Er zijn gevallen mogelijk dat stemmen niet gemakkelijk worden herkend of dat de werking niet stabiel is, afhankelijk van het telefoonmodel of van de omgeving in de auto. Als uw spraakcommando moeilijk wordt herkend, kan u het ingangsniveau van de microfoon of de ruis/echo opheffen instelling op de ontvanger aanpassen om dit te verbeteren.


Telefoonboekfunctie

Op sommige telefoons is het mogelijk dat het telefoonboek en de belgeschiedenis niet dezelfde zijn op de JVC head unit en de telefoon. (bijv. de telefoon geeft het plus-teken (+) niet weer)


Als uw telefoon OPP ondersteunt, is het mogelijk om de gegevens van het telefoonboek handmatig vanuit de telefoon over te zetten in de JVC head unit. Volg de onderstaande stappen om het overzenden van het telefoonboek te starten/stoppen:

1. Stel de ontvanger in op de "wachten op overdracht" stand (scherm toont bijvoorbeeld: "Klaar voor ontvangen 000/400").

2. Gebruik de telefoon voor het verzenden van de gewenste telefoonboekgegevens (afzonderlijke contacten, groepen, en/of het gehele telefoonboek kunnen worden geselecteerd en verzonden; de werkelijke mogelijkheden zijn afhankelijk van het gebruikte telefoontype).

3. Beëindig de "wachten op overdracht" stand op de ontvanger (als de maximum geheugencapaciteit is bereikt, beëindigt de ontvanger automatisch de "wachten op overdracht" stand).


Voor het verzenden van telefoonboekgegevens via OPP, moet bij sommige telefoons de koppeling op zowel de JVC head unit als de telefoon worden gewist.

De teksttekens van telefoonnummers die kunnen worden herkend op de JVC head unit zijn de cijfers 0 t/m 9, + (plus), *(asterisk), a t/m d, A t/m D en # (hekje). Niet-herkenbare tekens worden overgeslagen; zorg dat het correcte nummer wordt weergegeven voordat u uit het telefoonboek belt.

Zelfs als uw telefoon PBAP ondersteunt, kan het mogelijk zijn dat de gegevens van het telefoonboek en/of de belgeschiedenis die zijn opgeslagen in uw telefoon of op de SIM- kaart niet toegankelijk zijn, afhankelijk van de specificaties van uw telefoon. En na het tot stand komen van de HFP-verbinding tussen de JVC head unit en uw telefoon, kan het enige tijd duren voordat u automatisch kunt bladeren in het telefoonboek en de belgeschiedenis op de JVC head unit, afhankelijk van uw telefoon en van de grootte van het telefoonboek of de belgeschiedenis .

Internationale gesprekken zijn niet mogelijk vanuit het telefoonboek of de belgeschiedenis van de JVC head unit.


SMS (Short Message Service) of Text Message Receipt waarschuwing

Afhankelijk van de telefoon, is het mogelijk dat de JVC head unit niet wordt gewaarschuwd ondanks dat de ontvangstwaarschuwing voor SMS of Text Message is aangezet.


Batterijconditie/ signaalsterkteindicatie

De indicaties van de signaalsterkte en van de batterijconditie komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die op de telefoon.

De JVC head unit is niet compatibel met de indicaties van de signaalsterkte en van de batterijconditie van Bluetooth audiospelers.


Audio (A2DP, AVRCP)

Het geluid hapert of de afspeelsnelheid varieert. Bijvoorbeeld tijdens het streamen van muziek, kan het geluid worden onderbroken als HFP verbinding maakt of de verbinding verbreekt.

Sommige met HFP compatibele telefoons kunnen alleen muziekgegevens streamen. In dit geval is de geluidskwaliteit slecht.

Tijdens het begin en het eind van een gesprek, is even muziek of ruis te horen als op de achtergrond muziek streaming bezig is.

Tijdens het streamen van muziek, is het mogelijk dat de toetsen van de afspeelbediening of de displays van AVRCP niet werken zoals zij zouden moeten, afhankelijk van het toestel.

Als tijdens Bluetooth audio afspelen het geluid wordt onderbroken door een binnenkomend gesprek, door zelf bellen, of door een commando met spraakherkenning, dan wordt het afspelen niet automatisch hervat als de onderbreking is afgelopen.

Er zijn gevallen mogelijk dat geluid niet kan worden afgespeeld vanaf de JVC head unit, zelfs als de muziek wordt afgespeeld op de telefoon.

Stel het geluidsvolume in op het draadloze toestel voordat u dit gebruikt, om vervorming of statische ruis te voorkomen.