BEGIN > Ondersteuningsinformatie voor auto-elektronica > Bluetooth mobiele telefoon compatibiliteit

Bluetooth mobiele telefoon compatibiliteit

Selecteer het model van uw JVC-ontvanger en uw mobiele telefoon. De compatibiliteitsinformatie wordt weergegeven.

1. JVC-ontvanger selecteren

Selecteer een initiaal van een modelnaam:
Selecteer een modelnaam:
Selecteer een Bluetooth-eenheid:

2. Mobiele telefoon selecteren

Selecteer een merk:
Selecteer een mobiele telefoon:

* Werk de firmware van het JVC-toestel bij tot de meest recente versie. (7 maart 2013)
Zie Updatehandleiding


Lijst met ondersteunde mobiele telefoons

Checked = Bruikbaar.
— = functie niet beschikbaar.


Opmerking

*1Bruikbaar, maar niet stabiel.

*2Koppelen is alleen mogelijk met PIN (Persoonlijk Identificatienummer) code „0000”.

*3Er kunnen gevallen zijn waarbij de mobiele telefoon opnieuw start wanneer u een oproep plaatst.

*Telefoonboek op simkaart kan niet worden teruggehaald.

*5Gegevens anders dan een telefoonboek (uitgaande oproepen, ontvangen oproepen en gemiste oproepen) kunnen niet goed worden teruggehaald.

*6Telefoonnummer van de beller kan niet worden teruggehaald bij het ontvangen van een oproep.

*7Bij het ontvangen van een gesprek, kan soms de juiste telefoonnaam/-nummer niet worden weergegeven.


Belangrijke informatie voor Bluetooth gebruik

De volgende zaken zijn belangrijk om te weten om problemen tijden het gebruik van Bluetooth functies te voorkomen. Lees dit goed.


Algemeen

Omdat Bluetooth een vorm van draadloze communicatie is, kunnen er situaties zijn waarin normale communicatie niet mogelijk is vanwege de signaalkwaliteit.

De compatibiliteit die hierboven is aangegeven geldt voor het in de test gebruikte toestel. Dit garandeert niet dat alle toestellen van hetzelfde telefoonmodel hetzelfde resultaat geven.

Voor bepaalde functies is een handeling op de telefoon nodig. Raadpleeg het instructieboekje van de telefoon voor de bijzonderheden.

Modelnamen of modelnummers zijn merknamen of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke rechthebbenden.

Verbinding met een pc is niet ondersteund.

Het aantal beschikbare tekens voor elk informatiedisplay hangt af van het display van de JVC head unit. Niet alle tekens worden in alle gevallen weergegeven.

Afhankelijk van de instelling of status van de verbonden telefoon, kunnen sommige functies niet correct werken. Met bepaalde telefoons kan bijvoorbeeld alleen via de JVC head unit worden gebeld als het display van de telefoon het stand-by scherm weergeeft.

Alle Bluetooth-functies zijn afhankelijk van de met de JVC head unit verbonden telefoons.


Koppelen

De JVC hhead unit kan niet worden gevonden vanwege de signaalsterkte of de telefooninstelling.

JVC head unit kan wellicht niet worden gelocaliseerd wanneer Auto Connect is ingeschakeld. Probeer in dit geval opnieuw na het instellen van „Auto Connect” (automatisch verbinden) naar „OFF” (UIT).

Als het display niet „Connected” (verbonden) of „Pairing Completed” (verbinden voltooid) aangeeft na het koppelingsproces, is het koppelen mislukt. Probeer in dit geval opnieuw te koppelen, na het wissen van de koppeling op zowel de JVC-unit als op het te verbinden toestel.

Terwijl het tot stand brengen van Bluetooth-verbinding met één mobiele telefoon, kan verbinden met een andere mobiele telefoon mogelijk mislukken. Probeer het in dit geval opnieuw na ontkoppeling.

Op bepaalde telefoons is de PIN (Persoonlijk Identificatienummer) code vast. (bijv. „0000”)

De methode van koppelen en verbinden is afhankelijk van de telefoon. Controleer vooraf de werking van uw telefoon.

De naam van het gekoppelde apparaat wordt mogelijk niet goed weergegeven.

Compatibiliteitcheckmodus zal niet werken als Bluetooth-verbinding al tot stand is gebracht met een andere telefoon.

Compatibiliteitcheckmodus controleert alleen de aansluitstatus van Bluetooth-profielen en garandeert niet alle functies van het hands-free bellen en audiostreamingfuncties.


Aansluiting

Er zijn gevallen mogelijk dat de automatische verbinding niet tot stand komt, ook als „Auto Connect” (automatisch verbinden) is ingesteld op „ON” (AAN). Controleer in dit geval de instellingen van uw telefoon of zet de JVC-unit en de telefoon uit en weer aan en probeer het daarna opnieuw.

De verbindingsstatus die wordt weergegeven op de JVC head unit is niet noodzakelijkerwijs dezelfde als die op de verbonden telefoon.

Als de unit die verbonden is met telefoon A via HFP en telefoon B via HFP/A2DP/AVRCP uit en aan gezet wordt, worden de twee telefoons automatisch herverbonden dankzij ”Auto Connection” (Auto Verbinding). Er is echter een geval waarbij de unit verbonden wordt met telefoon A via HFP/A2DP/AVRCP en telefoon B via HFP afhankelijk van de mobiele telefoontypes.


Bellen, ontvangen (HFP)

Ruis of een luide echo zijn mogelijk tijdens een telefoongesprek.

Op sommige telefoons werkt gespreksdoorschakeling over HFP (tussen de head unit en de telefoon) niet correct of kan ruis optreden bij het doorschakelen.

De JVC head unit en de telefoon werken niet altijd goed samen (bijv. de telefoon onderbreekt de lijn niet terwijl de JVC head unit de weergave van de belinformatie heeft beëindigd, enz.).

Op sommige telefoons worden het telefoonnummer en de naam van de beller niet goed weergegeven bij het ontvangen van een gesprek, tijdens het gesprek, of bij het praten tegen een beller in de wacht. (bijv. de telefoon geeft het plus-teken (+) niet weer).

Onbedoelde Oproep in de Wacht kan voorkomen.

Sommige telefoons kunnen een inkomend gesprek niet weigeren omdat de telefoon de functie niet ondersteunt.

Als telefoon A en telefoon B zijn verbonden met de unit via HFP, en telefoon A ontvangt een oproep, wordt de verbinding met telefoon B verbroken. Nadat de oproep op telefoon A eindigt, wordt telefoon B automatisch herverbonden met de unit via HFP. Dit kan echter incorrect gebeuren afhankelijk van de mobiele telefoontypes.

Tijdens een hands-free oproep, als een mobiele telefoon ”HPF Remote Audio Volume Control” (HPF Audio Volume Controle op Afstand) ondersteunt, dan kan de audio volume van de eenheid gecontroleerd worden vanaf de mobiele telefoon. Dit kan echter incorrect werken afhankelijk van de telefoontypes.


Beltoon in telefoon

De beltoon die wordt afgespeeld is afhankelijk van de telefoon.


Spraakbesturing

Er zijn gevallen mogelijk dat stemmen niet gemakkelijk worden herkend of dat de werking niet stabiel is, afhankelijk van het telefoonmodel of van de omgeving in de auto. Als uw spraakcommando moeilijk wordt herkend, kan u het ingangsniveau van de microfoon of de ruis/echo opheffen instelling op de ontvanger aanpassen om dit te verbeteren.

Op bepaalde telefoons komt de status van spraakherkenning tussen JVC head unit en mobiele telefoon niet altijd goed overeen.

Als telefoon A en telefoon B zijn verbonden met de unit via HFP, en telefoon A ontvangt een oproep/stemonderbreking, wordt de verbinding met telefoon B verbroken. Nadat de oproep/stemonderbreking eindigt, wordt telefoon B automatisch herverbonden met de unit via HFP. Dit kan echter incorrect gebeuren afhankelijk van de mobiele telefoontypes.


Telefoonboekfunctie

Op sommige telefoons is het mogelijk dat het telefoonboek en de belgeschiedenis niet dezelfde zijn op de JVC head unit en de telefoon. (bijv. de telefoon geeft het plus-teken (+) niet weer).

Op bepaalde telefoons wordt het belgeheugen mogelijk niet in chronologische volgorde gerangschikt. Bovendien kan type (inkomend, uitgaand, gemist) wellicht niet worden weergegeven.

De teksttekens van telefoonnummers die kunnen worden herkend op de JVC head unit zijn de cijfers 0 t/m 9, + (plus), *(asterisk), a t/m d, A t/m D en # (hekje). Niet-herkenbare tekens worden overgeslagen; zorg dat het correcte nummer wordt weergegeven voordat u uit het telefoonboek belt.

Telefoonboek en oproepgeschiedenis in uw huidige simkaart kunnen niet worden bereikt vanuit JVC hoofdtoestel.

Zelfs als uw telefoon PBAP ondersteunt, kan het mogelijk zijn dat de gegevens van het telefoonboek en/of de belgeschiedenis die zijn opgeslagen in uw telefoon niet toegankelijk zijn, afhankelijk van de specificaties van uw telefoon. En na het tot stand komen van de HFP-verbinding tussen de JVC head unit en uw telefoon, kan het enige tijd duren voordat u automatisch kunt bladeren in het telefoonboek en de belgeschiedenis op de JVC head unit, afhankelijk van uw telefoon en van de grootte van het telefoonboek of de belgeschiedenis.

De indicatie-updatesnelheid waarmee van het telefoonboek is volledig afhankelijk van uw gebruikte telefoon.

Internationale gesprekken zijn niet mogelijk vanuit het telefoonboek of de belgeschiedenis van de JVC head unit.


Batterijconditie/ signaalsterkte-indicatie

De indicaties van de signaalsterkte en van de batterijconditie komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die op de telefoon.

De JVC head unit is niet compatibel met de indicaties van de signaalsterkte en van de batterijconditie van Bluetooth-audiospelers.


Audio (A2DP, AVRCP)

Het geluid hapert of de afspeelsnelheid varieert. Bijvoorbeeld tijdens het streamen van muziek, kan het geluid worden onderbroken als HFP verbinding maakt of de verbinding verbreekt.

Sommige met HFP compatibele telefoons kunnen alleen muziekgegevens streamen. In dit geval is de geluidskwaliteit slecht.

Sommige telefoons kunnen het geluid van het indrukken van de toetsen streamen via HFP. In dit geval kan dit geluid muziekstreaming onderbreken.

Tijdens het begin en het eind van een gesprek, is even muziek of ruis te horen als op de achtergrond muziekstreaming bezig is.

Tijdens het streamen van muziek, is het mogelijk dat de toetsen van de afspeelbediening of de displays van AVRCP niet werken zoals zij zouden moeten, afhankelijk van het toestel of de Music Player-applicatie.

Als tijdens Bluetooth audio afspelen het geluid wordt onderbroken door een binnenkomend gesprek, door zelf bellen, of door een commando met spraakherkenning, dan wordt het afspelen niet automatisch hervat als de onderbreking is afgelopen.

Er zijn gevallen mogelijk dat geluid niet kan worden afgespeeld vanaf de JVC head unit, zelfs als de muziek wordt afgespeeld op de telefoon.

Stel het geluidsvolume in op het draadloze toestel voordat u dit gebruikt, om vervorming of statische ruis te voorkomen.

Als de unit audio speelt over A2DP en als een mobiele telefoon ”AVRCP Audio Absolute Volume” (AVRCP Audio Absoluut Volume) ondersteunt, kan het audio volume van de unit gecontroleerd worden vanaf de mobiele telefoon. Dit kan echter incorrect werken afhankelijk van de telefoontypes.

Of ”Tag Browsing” (Labels Doorzoeken) werkt of niet hangt af van de mobiele telefoontypes. De weergegeven volgorde en regels tekst kunnen mogelijk niet dezelfde zijn als die op de mobiele telefoon. En er is een geval waarbij een mobiele telefoon mogelijk niet werkt zoals u bedoelt.