Begin > Service-informatie voor auto-elektronica > Android muziekweergave via USB

Android muziekweergave via USB

Technische informatie

De functie voor muziekweergave gebruikt de Android™ Open Accessory 2.0 (AOA 2.0) technologie.

Ondersteuning:

Belangrijkste functies:

Android Open Accessory (AOA) werd geïntroduceerd door Google waardoor accessoires (bijvoorbeeld een audiodock of ander weergavetoestel) via USB met Android apparaten kan communiceren. Nadat een Android apparaat eenmaal met een accessoire is verbonden, herkent het Android apparaat de accessoire als een standaard-weergavetoestel en wordt alle audio naar de accessoire geleid.